Закриване на ЕООД, ЕТ или ЗП в търговският регистър

ноември 22, 2023by max-consult-admin

В зависимост дали закривате ЕООД, ЕТ или земеделски производител процедурата и изисканите документи от търговският регистър се различават.

При закриване на земеделски производител процедурата е най-опростена. Не се изисква Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК от НАП. Проверката на ведомостите от НОИ се извършва след закриването на земеделският производител в търговският регистър. Единственото което се изисква от вас е да отидете в търговският регистър лично и да входирате образец А1, да попълните декларация по чл.13, ал.4 и да заплатите държавната такса. След което да входирате в статистика отчет за ликвидация за съответна година.

При закриване на едноличен търговец също не се изисква Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК от НАП. Първата стъпка е да входирате в НОИ, че искате да закриете едноличния търговец и да предадете ведомостите за проверка. С документа издаден от НОИ си предавате ведомостите в архива на НОИ, който се намира на адрес гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 10. От там ви издават документ въз основа на чл.5, ал.10 от кодекса за социално осигуряване. С него лично отивате на гише в търговският регистър и заедно с образец А1, декларация по чл.13, ал.4 и заплатената държавната такса входирате закриването на ЕТ-то. Резултатът излиза след 3 дена. После входирате в статистика отчет за ликвидация за съответна година.

При закриването на ЕООД (или ООД) процедурата е най-дълга. Подава се в НАП Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК от НАП. Входирате в НОИ, че искате да закриете ЕООД-то и да предадете ведомостите за проверка, без да чакате от НАП да ви потърсят, заради входирането уведомление. С документа издаден от НОИ си предавате ведомостите в архива на НОИ, който се намира на адрес гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 10. От там ви издават документ въз основа на чл.5, ал.10 от кодекса за социално осигуряване. За подаването на документите в търговският регистър ви необходим вашият счетоводител, който да изготви отчет за приходи и разходи и баланс и да входирате в статистика отчет за ликвидация за съответна година. Адвокат трябва да ви изготви и входира другите документи в търговският регистър

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 77, ал. 1 от ДОПК в НАП ПРОВЕРКА НОИ ПРЕДИ ЗАКРИВАНЕ И АРХИВИ НА ВЕДОМОСТИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ЗАКРИВАНЕ ЛИКВИДАЦИЯ В СТАТИСТИКАТА
ЗП НЕ НЕ ДА ДА
ЕТ НЕ ДА ДА ДА
ЕООД ДА ДА ДА ДА

 

©2021 Макс Консулт Сливен ЕООД. Всички права запазени.