МАКС КОНСУЛТ СЛИВЕНСчетоводни услуги

Макс Консулт Сливен ще е не просто вашият счетоводител, но и верен партньор. В тази секция ще се запознаете подробно с услугите, които предлагаме.

Месечно и годишно счетоводно отчитане
Ние можем да започнем да работим с вас от месеца, в който желаете, не е необходимо да е от първи януари на съответната година.
Амортизационни планове
Изготвяме данъчни и счетоводни амортизационни планове.
Периодични справки
В зависимост от дейността на фирмата се изготвят периодични справки, които да послужат на управителите при вземането на важни и адекватни решения за бъдещето на фирмата.
Междинни отчети
При поискване от НАП, банки или друга инстанция изготвяме съответните отчети.
Изготвяне на счетоводни отчети
Счетоводните отчети се изготвят съгласно българското счетоводно законодателство и стандарти.
Изготвяне на данъчни декларации
Изготвяне на данъчни декларации по:
- чл.92 от ЗКПО
- чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
- чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
- чл. 88 от ЗКПО и чл. 87 а, ал. 2 и 3 от ЗКПО
Представителство пред данъчните власти при ревизии
При проверки и ревизии от НАП изготвяме необходимите документи.
ДДС регистрация
При достигане на съответния оборот от 50 хил. лева или по желание извършваме регистрация по ЗДДС.
Заплати и осигуровки на персонала
Изготвяме ведомости за заплати, фишове и всички видове служебни бележки ежемесечно.
Обработка на болнични листове
При представяне на болничен лист в офиса или на имейл обработваме и изпращаме съответната информация на НОИ.
Представителство пред Инспекция по труда
Заедно с документите от трудовата медицина окомплектоваме всички документи при проверка от Инспекцията по труда.
Изготвяне на платежни нареждания за разплащане с бюджета
Чрез интернет банкиране извършваме плащания на осигуровки и ДДС.
Регистриране на нови фирми в търговския регистър
Съдействаме при регистрирането на нови фирми и даваме съвети за необходимата им начална документация.
Creditland
Макс Консулт Сливен e партньор на Creditland. Независимо от кой град сте, консултирането за потребителски, ипотечен и бизнес кредит от Creditland е напълно безплатно.
Макс Консулт Сливен е партньор на Creditland и може да ви съдейства напълно безплатно за осигуряване на кредитни оферти от 13 банки.

©2021 Макс Консулт Сливен ЕООД. Всички права запазени.